ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Бюджет

Отчет първо тримесечие 2023 година  https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%201%D0%92%D0%9E%20%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%A7%D0%98%D0%95%202023%D0%93.58.pdf

Отчет ппърво тримессечие 2023 г. касов https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%97%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%97%D0%9F%D0%AA%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%9A%D0%AA%D0%9C%20%D0%9C.03.%202023%D0%93.59.pdf

Отчет първо тримесечие 2023 г. АПСПО  https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%97%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%90%D0%9F%D0%A1%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%2001%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9C.03.%202023%D0%93.60.pdf

 

Прикачени документи

Отчет по КСФ ДГ НАДЕЖДА М.1 ДО 6 2023127
Отчет по ЕБК ДГ НАДЕЖДА М.1 ДО 6 2023126
Отчет четвърто тримесечие 2022г. за средства от ЕС
Отчет четвърто тримесечие 2022Г.- касов
Отчет четвърто тримесечие 2022г.
Отчет за трето тримесечие за 2022г. - подробен
Отчет за трето тримесечие за 2022г.
Отчет АПСПО
Отчет бюджет м1 до 3
Отчет бюджет м3 до 6
Отчет бюджет м 1до 23
Бюджет АПСПО м3 до 6
Отчетни данни по ЕБК за средствата от Епропейския съюз от м 06 до 09 .2021г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от м 06 до 09 .2021г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от Епропейския съюз от м 03 до 06 .2021г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от м 03 до 06 .2021г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от Европейския съюз - КСФ за м.1-3.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.1-3.2021г.
Финансов отчет за второ тримес. 2021г.
Финансов отчет-годишен 2020г. КСФ
Финансов отчет -годишен 2020г.
Финансов отчет за м.Октомври
Финансов отчет за м.Септември
Отчет за трето тримесечие за 2020г.
Отчет за първо тримесечие за 2020г.
Oтчет четвърто тримесечие 2019г.
Отчет трето тримесечие 2019г.
Отчет второ тримесечие 2019г.
Отчет първо тримесечие 2019г.