ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Бюджет

Прикачени документи

Отчет четвърто тримесечие 2022г. за средства от ЕС
Отчет четвърто тримесечие 2022Г.- касов
Отчет четвърто тримесечие 2022г.
Отчет за трето тримесечие за 2022г. - подробен
Отчет за трето тримесечие за 2022г.
Отчет АПСПО
Отчет бюджет м1 до 3
Отчет бюджет м3 до 6
Отчет бюджет м 1до 23
Бюджет АПСПО м3 до 6
Отчетни данни по ЕБК за средствата от Епропейския съюз от м 06 до 09 .2021г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от м 06 до 09 .2021г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от Епропейския съюз от м 03 до 06 .2021г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от м 03 до 06 .2021г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от Европейския съюз - КСФ за м.1-3.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.1-3.2021г.
Финансов отчет за второ тримес. 2021г.
Финансов отчет-годишен 2020г. КСФ
Финансов отчет -годишен 2020г.
Финансов отчет за м.Октомври
Финансов отчет за м.Септември
Отчет за трето тримесечие за 2020г.
Отчет за първо тримесечие за 2020г.
Oтчет четвърто тримесечие 2019г.
Отчет трето тримесечие 2019г.
Отчет второ тримесечие 2019г.
Отчет първо тримесечие 2019г.