ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен
На 23.06.2023г., в зала "Сливен" се проведе Четвъртата регионална среща на клубове "Млади възрожденци" в област Сливен. На събитието присъстваха кметът на община Сливен- г-н Стефан Радев, заместник кметове, д-р Кристиана Добрева-Станкова- началник на Регионално управление на образованието – Сливен, председателят на общинския съвет, Васил Василев - Председател на Общобългарския комитет “Васил Левски”. В инициативата се включиха деца и ученици- членове на клубовете "Млади възрожденци" от община Сливен. Присъстващите тъжествено посрещнаха знамето, пяха химна на Република България и се насладиха на прекрасните, вълнуващи изпълнения на деца и ученици. С вълнуваща реч на специалния гост- г-жа Нешка Робева събитието беше закрито.
На срещата присъстваха и представители от ДГ "Надежда"- деца от третите групи, членове на клуб "Млад възрожденец" при детската градина, председателя на клуба- г-жа Дора Петрова и директора- г-жа Катя Вълева. Тържественото събитие ни изпълни с много вълнения, гордост и мотивация за нови родолюбиви и граждански изяви.