ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Група "Слънце"

ЕКИП

Айтен Юмерова- учител

Ярослава Мавродиева- учител

Димитрина Василева- помощник- възпитател

 

                   Слънчеви и игриви сме всички ние!