ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Национален конкурс за детска рисунка "Моята любима детска градина"

Зина Калева на 5 години, от трета група "Теменужки" и Юрка Дамбинова на 6 години, от четвърта група "Маргаритки" от ДГ "Надежда" гр. Сливен , получиха грамоти за участие в национален конкурс за детска рисунка "Моята любима детска градина" .

Конскурсът беше организиран от Българския национален комитет от предучилищно образование-ОМЕП (БНК-ОМЕП) .Отличията бяха връчени на децата на тържествено участие , в присъствието на родителите им , служители и деца от детската градина 

Прикачени документи

Награда Юрка
Награда Зина