ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

"Пожарна безопасност и защита на населението"

                                                "Пожарна безопасност и защита на населението" гр.Сливен

   С настъпване на пролетно-летния сезон  започва почистването на земеделските обработваеми земи, горските територии, имоти и сервитулни ивици. Човешката дейност и повишаването на дневните температури създават предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари сред природата.

    В тази връзка ГДПБЗН-МВР стартира информационно -разяснителни кампании "Пази горите от пожар"и "Пази реколтата от пожар". Целта на кампарнията е информацията да достигне до повече хора и това да помогне за намаляване на броя на възникналите пожари вследстивие човешката дейсност и за опазване живота и здравето на населението чрез формиране на безопасно поведение.

На учебните и детските заведения от област Сливен да бъдат поместени спецефични информационни материали, графични карета, банери, логота на компаниите за опазване на земеделските земи и горските територии от пожари.