ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Материална база

Детската градина е за шест възрастови групи, сградата е двуетажна, функционална и просторна, разполага с шест светли занимални, модерно обзавеждане и оборудване, слънчеви площадки за игри на открито. През годините обогатяваме,  поддържаме и разширяваме материалната и техническата база, съобразно нуждите, с цел изграждане на близка, подкрепяща, ефективна, достъпна среда.

Всяка група разполага с просторна занималня, в която е обособен кът за почивка, различвно  и санитарно помещение. Всяка занималня е с обособени кътове за игри, занимания, обучение, рисуване, експеремнтиране и почивка, съобразно възрастта и индивидуалните потребности на децата в групата. Оборудване кабинет на логопеда- с подходящи игри, материали, литература. В административния сектор са разположени кабинети на директора и административния персонал, на първия етаж е здравния сектор, на двата етажа са обособени технически помещения. Отоплението е локално, в помещенията са монтирани и климатични инсталации. Във физкултурно- музикания салон са обособени кътове за спорт - шведска стена, детски фитнес уреди, дюшеци, уреди  и постелки за различни видове спорт и музикален кът- с много детски музикални инструменти, акордеон и пиано.

Материаланта и техническата база е съвременна, модерна и  е съобразена със съвременните изискания, безопасността и полезността.