ДГ "Надежда"

Детска градина в град Сливен

ДГ Надежда - Сливен

С настъпване на пролетно-летния сезон започва почистването на земеделските обработваеми земи, горските територии, имоти. Човешката дейност и повишаването на дневните температури създават предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари сред природата!

БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ!

 https://pojarna.com/

Актуални новини
Яслена група - ДГ Надежда - Сливен
Група "Слънце" - ДГ Надежда - Сливен
Група "Калинки" - ДГ Надежда - Сливен
Група "Щурче" - ДГ Надежда - Сливен
Група "Теменужки" - ДГ Надежда - Сливен
Група "Маргаритки" - ДГ Надежда - Сливен