ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

История

Историята на детска градина "Надежда започва с нейното откриване на 22.11.2018г. Откриването на новата образователна институция в гр. Сливен е съпроводено с очакване, вълнение и много надежда. На събитието присисъстваха г-н Стефан Радев- кмет на община Сливен, г-жа Мюрел Берсет Коен- посланик на Конфедерация Швейцария в България, г-жа Зорница Русинова- зам. министър на труда и социалната политика, г-жа Деница Сачева- зам. министър на образованието, г-н Боян Аксаков- началник на РУО- Сливен, други официални лица, родители и гости.

Детската градина е изградена по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен“, изпълняван в рамките на Програма ЗОВ (Здраве и Образование за Всички) на Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Образователната институция е локализирана в кв. "Надежда" на гр. Сливен, квартал с жители, самоопределящи се като представители на етническите малцинства, отдалечен от централната градска част, в южните райони на града. Детската градина е за шест възрастови групи, сградата е функционална и просторна, разполага с шест светли занимални, модерно обзавеждане и оборудване, слънчеви площадки за игри на открито. През годините обогатяваме,  поддържаме и разширяваме материалната и техническата база, съобразно нуждите, с цел изграждане на близка, подкрепяща, ефективна, достъпна среда.

Първите насоки в дейността на образователната институция са насочени към обхват на децата, привличане на семейната общност към детската градина, поставяне на основите на взаимно сътрудничество и партньорство, насочено към включване на децата от най-ранна възраст в предучилищното образование. Родителските срещи, обходите, обученията, индивидуалните разговори и консултации  се утвърдиха  и са сред ефективните средства, насочени към запознаването на родителите с дейностите и процесите в нашата детска градина и привличането им в тях. Детската градина е със запълнен капацитет и обхваща над 150 деца. Във връзка с качествения образьователен процес се провеждат обучения и квалификации на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.

През годините са сфрмирани и работят групи за допълнително обучение по български език, за деца с майчин език, различен от българския, провеждат се форми, целящи развиване на социални, езикови, речеви умения, които са се утвърдили и са се превърнали в традиционни за детската градина. Много от дейностите реализираме по различни проекти. През 2019/2020уч. г разработихме и изпълнихме проект "Надежда за децата на Сливен" към ЦОИДУЕМ, през 2021/2022 г имамме одобрен и изпълнен проект по ПУДООС "Обчам природата и аз участвам", работим по национална програма "Успяваме заедно", модул 1 "Хубаво е в детската градина", по оперативни програми - по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"- включваме се във всички негови дейности, по проект на УНИЦЕФ "Европейска гаранция за детето", по проект "Училище за толерантност и равнопоставеност на етносите" и др.  От учебната 2019/2020г. до сега активно се включваме в органзираните Коледни концерти на община Сливен, на читалища и др., през 2021/2022г. имаме и първата награда от конкурс за детска рисунка на тема "Аз и моят град".

Децата от детската градина активно се включват в изяви, празници и тържества, концерти, чествания, екскурзии. Семействата с радост подкрепят изявите им. Екипът на детската градина се гордее с постигнатите резултати и щастливите детски усмивки!