ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Проекти

Проект "Европейска гаранция за детето"

С проекта се цели прилагане на нови иноватиени методи, средства и похвати в обучението, използването на дидактични материалипо метода Монтесори, създаване на подходяща мотивация и конкретни речеви ситуации, ще бъдат от голяма полза за овладяването на българския език.

Направен е кът "по интереси ", в който децата се занимават с това което им доставя удоволствие и развиват своя потенциал.

 

https://wwwhttps://www.unicef.org/bulgaria/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/30-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F?fbclid=IwAR0HazwejIg7eRRH2ZXIxTWrx4JOqrUovjGYmH8UbT2ks0FvApPshV9uL0I.unicef.org/bulgaria/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/30-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F?fbclid=IwAR0HazwejIg7eRRH2ZXIxTWrx4JOqrUovjGYmH8UbT2ks0FvApPshV9uL0I