ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Екип

Директор: Катя Вълева,

Старши учители:

Учители: Маргарита Бомбова, Дора Петрова, Илияна Краева , Айтен Юмерова, Златка Великова, Янка Господинова, Антония Балтова ,Стойка Михнева, Айнур Хюсеинова

Непедагогически персонал:

Административен персонал: Кремена Славова, Галина Стоянова

Помощник-възпитатели: Донка Динева, Стефка Тенева, Елена Георгиева, Радинка Иванова, Николинка Парушева, Димитринка Василева, Румяна Кондева, Еленка Антонова, Татяна Петрова

Медицински персонал: Диана Иванова, Мариела Димитрова, Марияна Тодорова

Образователен медиатор: Ангел Тичалиев