ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Екип

Директор: Катя Вълева

Старши учители:

Учители: Маргарита Бомбова, Магдалена Америкова, Дора Петрова, Янка Господинова, Ярослава Мавродиева, Айтен Юмерова, Златка Великова, Маргарита Лендова - Железчева, Стойка Михнева, Айнур Хюсеинова

Непедагогически персонал:

Административен персонал: Кремена Славова, Галина Стоянова

Помощник-възпитатели: Донка Динева, Стефка Тенева, Елена Георгиева, Радинка Иванова, Николинка Парушева, Димитринка Василева, Татяна Петрова, Петя Щилиянова, Радостина Стоянова

Медицински персонал: Диана Иванова, Мариела Димитрова, Марияна Тодорова

Образователен медиатор: Ангел Тичалиев