ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Прием

Уважаеми родители приема на децата в ДГ "Надежда" се осъществява, съгласно НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН.
Кандидатстването за прием в електронната система на общината се прави от родителя на детето. В детската градина можем да подкрепим желаещите родители да подадат своите заявления.