ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Организация на учебния ден

 

Организация на учебния ден 

На ДГ "Надежда" 

 

6.30-8.30  Прием на децата

8.30-8.40 Утринно раздвижване

8.40-9.00 Закуска

9.00-10.30 Основни форми на педагогическо взаомодействие 

10.30-10.45 Междинна закуска

10.45-11.45 Осмовни допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

11.45-12.30 Обяд

12.30-13.00 Тоалет, подготовка за обедна почивка

13.00-15.00 Обедна почивка

15.00-15.30 Тоалет, раздвижване

15.30-15.45 Следобедна закуска

16.00- 16.30 Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

16.30-18.30 Допълнителни форми, изпращане на децата, разговори с родители