ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Група "Калинки"

      ЕКИП

Айнур Бадърова- Хюсеин - учител

Стойка Михнева - учител

Елена Георгиева - помощник- възпитател

                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                    

Ние сме малките Калинки живописни

като картинки- имаме си елечета червени с

черни точки украсени.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Коледната магия на група "Калинки"