ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Дейности

КОНФЕРЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЯ, ДОБРИ ПРАКТИКИ

Работна среща- Добри практики и предизивкателства в областта на образованието в мултикултурна среда. https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A3%D0%9E.docx  https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/Rabotnasreshta.pdf

Участие в Четвърта Конференция за обмен на добри практики за мотивиране на взаимодействието с родителите, 2022/2023 г., гр. София. https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC.docx

Участие в Седма национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики във връзка с обра зователната интеграция, 2022/2023 г., гр. Банско. https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%207.docx

Участие в Шеста национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики във връзка с образователната интеграция, 2021/2022 г., гр. Банско. https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%206.docx

 НАГРАДИ-

Почетно отличие "Неофит Рилски" връчено на г-жа Катя Вълева, директор на ДГ "Надежда"  https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.docx https://dg-nadejda-sliven.com/uploads/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf