ДГ "Надежда"
Детска градина в град Сливен

Безопасно движение по пътищата

Уважаеми родители, 

с цел за безопасно движение и недопускането на инциденти по пешеходните зони на гр. Сливен е издадена заповед на главен инспектор Димитър Кикьов

Началник на РУ - Сливен за забрана на:

Електрически превозни средства, скейтбордове и др.-управлявани от малолетни лица по пешеходните зони на града. Нарушителите ще се санкционират с глоби и актове по наредбата за обществения ред на община Сливен.